Türkçe  English

Av. Dr. Mete Özgür Falcıoğlu

1973 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında İstanbul Barosuna kaydoldu.

1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetini takiben Southampton Üniversitesinden 1996 yılında hukuk yüksek lisans derecesini almıştır.1996 yılında Londra’da Holman, Fenwick & Willan hukuk bürosunda staj yapmıştır. İstanbul barosu Avukatlık stajını avukat Izzet Jack Hatem’in yanında gerçekleştirmiştir. 2004 yılında tamamladığı Marmara Üniversitesi özel hukuk doktora çalışmaları için 2001 yılında Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesinde stajyer avukat olarak bir süre görev yapmıştır. Doktora tezi “Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu” başlığıyla kitap olarak yayınlanmıştır. 1997 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi sıfatıyla ticaret hukuku, İngilizce şirketler hukuku ve elektronik ticaret hukuku dersleri vermektedir.

Üyelikler
İstanbul Barosu, Anadolu Klübü Büyükada Şubesi, Levent Tenis Klübü.

Lisanlar

İngilizce ve Fransızca (okuma düzeyinde).

Yayınları

"Hukukta Ögrenmeyi Özendirmek" (Ankara Barosu Dergisi 1998 / 1)

“Elektronik Satımlara İlişkin Uluslararası Düzenlemeler" (İnternet ve Hukuk, Ocak 2004) p. 65-93.

“Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu” Yetkin Yayınevi, 2004.

"Biyoteknolojik Buluşların Avrupa Patent Sözleşmesi Sisteminde Patentlenmesi" (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl 5 Cilt 5 Sayı 4) p. 15-36.

"Nanoteknolojik Buluşların Korunması"
Uğur Alacakaptan'a Armagan Cilt 2, Istanbul 2008, p. 329-339.


"Azınlığın Yönetim Kurulunda Temsili"
ULUSOY/FALCIOĞLU M. Özgür, Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları (2014), p. 139-174